CELOROČNÍ NABÍDKA

KURZY 2019/2020 CELOROČNÍ NABÍDKA

UMĚLECKÉ KURZY:

HERECKÉ KURZY
Pimprlata (6–7 let) po 16.00–16.45
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (45 min)
Kurz nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost hrát si do prvotní divadelní formy, hledá inspiraci pro různé druhy projevu v dětem známém světě, je zaměřen (skrz praktikované hry a cvičení) na pohybové dovednosti, vzájemnou spolupráci a trénink jednoduchých přednesů a rolí.
Cena za pololetí: 1300 Kč

Pinokiové (8–10 let) čt 16.30–18.00
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce (2x 45 min), pohybová průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurz tvořivou formou her objevuje a rozvíjí umělecký talent dítěte i jeho osobnost, učí děti základní jevištní řeči, pohybu, tanci, zpěvu. Absolventi mohou pokračovat v hereckých kurzech Divadla Gong, případně v hudebních nebo výtvarných kurzech.
Cena za pololetí: 2800 Kč

Fantomové divadla (11–15 let): čt 18.00–19.30
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce (2x 45 min), pohybová průprava (místo hodiny herectví) dle potřeby.
Kurz je zaměřen na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby, správné mluvy, empatie a komunikace, rozvíjí pohybové dovednosti, jako jsou základy baletu či vnímání hudby spojené s improvizací. Doporučujeme mj. všem zájemcům o studium na středních uměleckých školách jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.
Cena za pololetí: 2800 Kč

Divadelní hodiny pro starší a pokročilé út 17.0018.30
Skladba kurzu: 1x týdně 2 lekce (2x 45 min), pohybová průprava dle potřeby.
Kurz je zaměřen na základy hereckého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje se paměť. Je určen pro všechny fanoušky divadelního umění, kteří si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo herečkou.
Cena za pololetí: 2200 Kč

Herecké kurzy začínají v 2. polovině září a budou zakončeny v červnu 2020 divadelním představením nebo pásmem na Velké či Malé scéně Divadla Gong. Vystoupení se konají i průběžně během školního roku na akcích pořádaných Divadlem Gong nebo městskou částí Praha 9.'

KURZ TVŮRČÍHO PSANÍletošní novinka st 17.0018.30
Skladba kurzu: 1x týdně 1 lekce (90 min)
Kurz určený jak začínajícím autorům psaných textů nejrůznějšího druhu, tak i těm, kteří potřebují nové impulzy k tvorbě. Je vhodný také pro adepty studia žurnalistiky. Náplň hodin se operativně přizpůsobuje individuálním zájmům přihlášených studentů. Ve skupině maximálně 8 účastníků. Pro dospělé i mládež od 16 let.
Cena za 10 lekcí: 3000 Kč

HUDEBNÍ KURZY
Individuální výuka, datum a čas po dohodě s lektorem.
Klavír, zpěv, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, hoboj, alt a tenor saxofon, akordeon, hudební teorie (pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé). Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku.
Cena za lekci (45 min): děti 250 Kč, dospělí 340 Kč

KERAMIKA
(děti i dospělí) po a čt 15.30–19.30, zájemci o točení na kruhu od cca 17.30
Během kurzů (určených pro začátečníky i pokročilé) je zajištěné odborné vedení, možnost točení na kruhu a použití vlastní pece.
Cena za lekci (60 minut, materiál v ceně): předškolní děti 90 Kč, školní děti 100 Kč
Permanentka pro děti na 10 lekcí (1 lekce 60 minut, materiál v ceně): předškolní 800 Kč, školní 900 Kč
Permanentka pro dospělé na 6 lekcí (1 lekce 60 minut, materiál v ceně): 900 Kč

KURZY ŠITÍ každá třetí sobota či víkend v měsíci
Pravidelně probíhající workshopy zaměřené na základy šití na stroji, práce podle střihu, háčkování, pletení, vyšívaní, patchwork, ruční patchwork, šití dekorací atd.
Cena kurzu (trvání 1–2 dny, každý den 6–8 hodin, materiál v ceně): 400–1200 Kč


SPORTOVNÍ KURZY:

JÓGA PRO DOSPĚLÉ út 16.30-17.45 (začátečníci a mírně pokročilí), út 17.45-19.00 (pokročilí)
Cena za lekci: 120 Kč, senioři 100 Kč
Permanentka na 10 lekcí: dospělí 1100 Kč, senioři 900 Kč

POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI (4–6 let) st 16.30-17.30
Kurz je zaměřen na základy pohybové a taneční průpravy.
Cena za pololetí (1 lekce 60 minut): 1600 Kč

CVIČENÍ PRO ŽENY - AEROBIC po 19.00-20.00
Cena za lekci: 120 Kč, možnost zakoupení permanentek

HOOPING PRO DOSPĚLÉ út 19.00-20.00 (začátečníci), 20.00-21.00 (pokročilí)
Kurz cvičení s obručí, kde se naučíte správně manipulovat se speciálně navrženým kruhem a propojíte hravé cvičení se žhavými tanečními prvky.
Cena za 10 lekcí (1 lekce 60 minut, zapůjčení speciální obruče v ceně): 1500 Kč

KURZ ORIENTÁLNÍHO BŘIŠNÍHO TANCE PRO SENIORKY st 11.00-12.00
Nemáte partnera k tanci? Nevadí, zatančete si samy a uvolněte tělo i mysl. Břišní tanec zlepšuje držení těla, koordinaci pohybů, uvolňuje pánev, protahuje záda a odstraňuje zábrany.
Cena za 12 lekcí: 1200 Kč 

Ceny kurzů pro dospělé či seniory jsou uvedeny včetně DPH, na ceny kurzů pro děti se DPH nevztahuje. Ceny za pololetí jsou pouze orientační. Při zakoupení permanentky není v případě absence na některé z lekcí možné vrátit účastníkovi peníze ani hodinu nahradit. Permanentku je nutno vyčerpat do konce školního roku, kredit nelze převádět. Podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů, přesné ceny a rozdělení do skupin najdete na našich webových stránkách.

ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA.

Zápis do kurzů na školní rok 2019/2020 probíhá v úředních hodinách (letní úřední hodiny uvedeny níže) v kanceláři kurzů. Přihlásit se můžete také elektronicky na webových stránkách www.divadlogong.cz.

Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 13–20 hodin
Tel.: 777 853 883
E-mail: kurzy@divadlogong.cz
Web: www.divadlogong.cz

Facebook: facebook.com/DivadloGong

 

 

KDE NÁS NAJDETE

Kontakt

Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 4, Praha 9
Spojení: metro B či tramvaj č. 14 a 16 - stanice Vysočanská, vlak - Nádraží Vysočany, Nádraží Libeň

Informace a zápis:
Telefon: 777 853 883
E-mail: kurzy@divadlogong.cz

Úřední hodiny:
pondělí–čtvrtek 1320 hodin

Změna podmínek vyhrazena.

PARTNEŘI A SPONZOŘI