Celoroční kurzy

Umělecké kurzy

HERECKÝ KURZ: PIMPRLATA (6–7 LET)

každé úterý 15.30–16.15
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro
lektor VĚRA REBON

Kurz nenásilnou formou rozvíjí přirozenou schopnost hrát si do prvotní divadelní formy, hledá inspiraci pro různé druhy projevu v dětem známém světě, je zaměřen (skrz praktikované hry a cvičení) na pohybové dovednosti, vzájemnou spolupráci a trénink jednoduchých přednesů a rolí.

Cena: cca 1400 Kč/1 pololetí (každé pololetí bude rozpočítáno podle počtu týdnů)

Herecký kurz: Fantomové divadla (začátečníci 8+)

každý čtvrtek 16.30–18.00
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
lektor VĚRA REBON

Kurz tvořivou formou her objevuje a rozvíjí přirozený umělecký talent dítěte i jeho osobnost. Dále rozvíjí představivost, fantazii, empatii. Obohacuje slovní zásobu. Učí děti jednoduché základní herecké dovednosti.

Cena: 2800 Kč/1 pololetí (každé pololetí bude rozpočítáno podle počtu týdnů)

Herecký kurz: Fantomové divadla (pokročilí 8+)

každý čtvrtek 18.00–19.30
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
lektor VĚRA REBON

Kurz je zaměřen na rozvoj představivosti, fantazie, slovní zásoby, správné mluvy, empatie a komunikace, rozvíjí pohybové dovednosti, jako jsou základy baletu či vnímání hudby spojené s improvizací. Doporučujeme mj. všem zájemcům o studium na středních uměleckých školách jako průpravu k přijímacím a talentovým zkouškám.

Cena: 2800 Kč/1 pololetí (každé pololetí bude rozpočítáno podle počtu týdnů)

Herecký kurz: Divadelní hodiny pro starší a pokročilé

každé pondělí 17.00–18.30
Divadlo Gong, Sokolovská 191, Praha 9
lektor VĚRA REBON

Kurz je zaměřen na základy hereckého řemesla, dialogy, pantomimu, jsou v něm průběžně absolvována praktická cvičení, procvičuje se paměť. Je určen pro všechny fanoušky divadelního umění, kteří si chtějí splnit v životě přání a stát se hercem nebo herečkou.

Cena: 2300 Kč/1 pololetí (každé pololetí bude rozpočítáno podle počtu týdnů)

TVŮRČÍ PSANÍ PRO DĚTI (10–15 let)

každou středu 15.45–16.45
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro
lektor MARTIN BURDA

Pravidelný kurz pro starší žáky, kteří rádi čtou a sami se už pokoušejí psát své první texty. Během výuky se seznámí se základními pravidly příběhu a naučí se vytvářet zajímavé hrdiny (včetně padouchů). Zjistí, odkud čerpat zajímavé nápady, jak lépe pozorovat a popisovat své okolí, nebo jak ze svých příběhů odstranit chyby a jak je udělat napínavějšími. 

Cena: 2000 Kč (10 lekcí)

TVŮRČÍ PSANÍ

každou středu 17.00–19.00
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro
lektor MARTIN BURDA

Tento kurz určený jak začínajícím autorům psaných textů nejrůznějšího druhu, tak i těm, kteří potřebují nové impulzy k tvorbě. Je vhodný také pro adepty studia žurnalistiky. Náplň hodin se operativně přizpůsobuje individuálním zájmům přihlášených studentů. Ve skupině maximálně 8 účastníků. Pro dospělé i mládež od 16 let.

Cena: 4000 Kč (10 lekcí)

Kreslení pro děti

každé úterý 15.30-17.00
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro

Kurzy kresby a malby a s nimi spojených technik výtvarného umění (kresba, perokresba, akvarel atd.) Téma bude přizpůsobeno přihlášeným účastníkům a jejich individuálním potřebám. Vhodné i jako příprava na střední školy a školy s výtvarným zaměřením.

Kreslení pro dospělé

každé úterý 17.30–20.00
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro

Kurzy kresby a malby a s nimi spojených technik výtvarného umění (kresba, perokresba, akvarel atd.) Nemusíte mít žádné zkušenosti, pokročilost nehraje roli. Vyzkoušíte si práci s klasickými tématy, jako je zátiší, ale i způsob, jak ve výtvarné formě rozvinout vlastní fantazii. Domů si odnesete díla, na která budete pyšní.

Cena: 3100 Kč (10 lekcí)

HUDEBNÍ KURZY

dle dohody s lektorem (individuální hodiny)
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Klavír, zpěv, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, alt a tenor saxofon, ukulele, žesťové nástroje, hudební teorie.
Vytvoření individuálního plánu přesně podle potřeb žáka, možnost začít kdykoliv během roku. Vhodné pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé. Nutno mít vlastní hudební nástroj (rádi pomůžeme s jeho výběrem, koupí či doporučením možnosti zapůjčení), notové záznamy k dispozici u lektora.

Cena: děti 250 Kč, dospělí 340 Kč (1 lekce 45 min)

KERAMIKA

každou středu a čtvrtek v rozmezí 15.00–20.00
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro

Nová koncepce kurzů keramiky, různé věkové kategorie. Volná tvorba i náročnější projekty.

Cena: dle počtu hodin a konkrétního typu kurzu, informace v kanceláři kurzů při zápisu

MOZAIKA

vybrané pondělky 17.00–21.00
Obecní dům ve Vysočanech (výtvarný ateliér), Jandova 4, 4. patro

Jednodenní či vícedenní navazující mozaikové projekty s odborným vedením. Výběr materiálu a pomůcek, lepení, spárování. Jednotlivé menší výrobky (korálkový rámeček, krabička apod.) či náročnější projekty (lampička, svícen, stolek) zdobené mozaikovou technikou. Lepení různých materiálů, nejčastěji vitrážového skla, korálků nebo keramických střepů. Spárování spárovací hmotou včetně barvení. Veškerý materiál, pomůcky a nástroje v ceně. Možnost domluvit vlastní projekty zájemců.

Cena: dle konkrétního workshopu a zaměření, informace v aktualitách a v kanceláři kurzů při zápisu

Výuka hry na žesťové nástroje (trumpeta, pozoun, tuba)

dle individuální domluvy s lektorem
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9 (registrace ve 2. patře –⁠ kancelář kurzů)

Základy tvůrčího šumaření a  veškerého troubení
Chtěli byste kapelu ze samých pozounů? Nebo se snad naučit na trumpetu či dokonce tubu a zároveň si užít odpoledne plné zábavy? Přihlaste sebe a další členy vaší rodiny nebo partu kamarádů a uděláte si vlastní kapelu. Pokud nemáte parťáky, můžete přijít i sólo. Kurz určený především hudebně „nenadaným“ jednotlivcům, věčným začátečníkům a různým odpadlíkům, kteří to chtějí ještě jednou zkusit…

Sportovní kurzy

POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI (4–6 let)

každou středu 16.30–17.30
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Kurz zaměřený na základy pohybové a taneční průpravy za pomoci šátku, míče a obruče, vše samozřejmě hravou formou pro nejmenší.

Cena: 1600 Kč (za pololetí)

AEROBIK

každé pondělí 19.00–20.00
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Kombinace cvičení v tempu, posilování a závěrečné protažení. Relax a odpočinek od denních starostí. 

Cena: 1500 Kč/10 lekcí, 1 lekce 60 min, jednorázově 170 Kč/1 lekce

Jóga pro seniory

každé úterý 9.30–11.00
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
lektor OTTO KAIL

Pravidelné cvičení pro seniory podle systému Jóga v denním životě. Je nutné se předem zaregistrovat (777 853 883, kurzy@divadlogong.cz).

Cena: 30 Kč

JÓGA PRO DOSPĚLÉ – začátečníci a mírně pokročilí

každé úterý 16.15-17.30
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
lektor OTTO KAIL

Otevřené cvičení podle systému Jóga v denním životě.

Cena: 1500 Kč / 10x75 min lekce (jednorázový vstup 170 Kč)

JÓGA PRO DOSPĚLÉ – POKROČILÍ

každé úterý 17.30-18.45
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
lektor OTTO KAIL

Dlouhodobý kurz podle systému Jóga v denním životě.

Cena: 1500 Kč (10 lekcí, 1 lekce 75 min)

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE PRO SENIORKY

každou středu 11.00–12.00
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Kurz se skládá z technického nácviku základních orientálních prvků, procvičování kombinací těchto prvků a nácviku taneční choreografie. Zlepšíte si držení těla a koordinaci pohybů, posílíte spodní břicho, uvolníte pánev, protáhnete záda. K tanci nepotřebujete partnera. Kurz bude zaměřený spíše odpočinkově, přiměřeně fyzickým možnostem adeptek.

Cena: 1100 Kč (10 lekcí)

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI

každý čtvrtek 10.00–10.45
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Rozvoj jemné i hrubé motoriky pomocí hry s padákem, míči a šátky. Říkadla a písničky, překážková dráha, cvičení na velkých míčích. Program Zdravé nožky (cvičíme naboso)  trénink chůze na rozmanitých površích. Vhodné pro chodící děti (věk cca 1,53 roky).

Cena: 100 Kč/1 lekce

SPIRALDYNAMIK® – JÓGA

každou středu 19.00–20.00
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Jemná protahovací a uvolňovací cvičení pro zdravá záda. Jóga jako rehabilitace – vědomá práce s vlastním tělem, trénink správného provedení základních pozic i variace vhodné pro určité diagnózy – individuální přístup. Správné dýchání a držení těla, zdravé pohyby využitelné v běžném životě. 

Cena: permanentka na 10 lekcí 1500 Kč (jednorázový vstup 170 Kč/60 min)

SPIRALDYNAMIK® – PILATES

každou středu 17.45–18.45
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Cvičení jako nástroj k řešení vlastních potíží s pohybovým aparátem. Spojení technik Pilates a konceptu Spiraldynamik® poskytuje účinnější metodu pro řešení vašich obtíží s pohybovým aparátem. Uvolnění, protažení i posílení svalů vede k lepší pohyblivosti a koordinaci svalových skupin a zlepšení kondice i nálady. 

Cena: permanentka na 10 lekcí 1500 Kč (jednorázový vstup 170 Kč/60 min)

CIRKOMOTORIKA PRO DĚTI (3–7 let) A DOSPĚLÝ DOPROVOD

vybrané pondělky 17.00–17.45
Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9

Základy technik „nového“ cirkusu s prvky párové akrobacie. Cvičení zábavnou formou trénuje celé tělo dětí i dospělých – sílu, obratnost, spolupráci, koordinaci, rovnováhu. Je vhodné jako doplněk rehabilitace, zaměřené na posílení středu těla a vnímání vlastních možností. Inspirace pro domácí pohybové aktivity. 

Cena: 200 Kč/dvojice

 

Ceny kurzů pro dospělé či seniory jsou uvedeny včetně DPH, na ceny kurzů pro děti se DPH nevztahuje. Ceny za pololetí jsou pouze orientační. Při zakoupení permanentky není v případě absence na některé z lekcí možné vrátit účastníkovi peníze ani hodinu nahradit. Permanentku je nutno vyčerpat do konce daného pololetí, kredit nelze převádět. Podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů, přesné ceny a rozdělení do skupin najdete na našich webových stránkách.

ZMĚNA PODMÍNEK VYHRAZENA.

Rezervace míst: 777 853 883, kurzy@divadlogong.cz, elektronická přihláška na www.divadlogong.cz

Adresa: Obecní dům ve Vysočanech, Jandova 4, Praha 9
Úřední hodiny: pondělí–čtvrtek 13–20 hodin
Tel.: 777 853 883
E-mail: kurzy@divadlogong.cz
Web: www.divadlogong.cz
Facebook: facebook.com/DivadloGong

KDE NÁS NAJDETE

Kontakt

Obecní dům ve Vysočanech
Jandova 4, Praha 9
Spojení: metro B či tramvaj č. 14 a 19 (stanice Vysočanská), vlak (Nádraží Vysočany, Nádraží Libeň)

Informace a zápis:
Telefon: 777 853 883
E-mail: kurzy@divadlogong.cz

Úřední hodiny:
pondělí–čtvrtek 13.00–20.00

Změna podmínek vyhrazena.

PARTNEŘI A SPONZOŘI